Welke behandelingen krijgt u vergoed bij Praktijk Tuerlings in Roosendaal?

Wanneer u in behandeling gaat bij onze praktijk, wilt u natuurlijk weten wat u vergoed krijgt. Over het algemeen worden de kosten voor uw fysio- en manuele therapiebehandeling door uw verzekeraar vergoed. Raadpleeg wel altijd zelf uw eigen polis.

Uw behandeling vergoed

Tuerlings Fysiotherapie en Osteopathie heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Bent u volwassen? Dan dient u echter wel een aanvullende verzekering te hebben om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen. Heeft u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie? Dan ontvangt u van ons een nota, welke u zelf dient te voldoen.

Heeft u een chronische aandoening, dan worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering nádat de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering zijn vergoed. Dat geldt uiteraard alleen als u een aanvullende verzekering heeft voor minimaal 20 behandelingen.

Voor kinderen tot 18 jaar worden fysiotherapiebehandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Meer informatie?

NVO & NRO

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie en

het Nederlands Register voor Osteopathie. Zo waarborgen wij voor u de beste kwaliteit.

Verwijzing

Het is voor een behandeling niet noodzakelijk om een verwijzing van een huisarts of specialist te hebben. U kunt ook zonder verwijzing bij ons terecht. Indien noodzakelijk, kan in overleg met u contact worden gelegd met uw huisarts of specialist.

Kosten niet nagekomen afspraak

Wanneer u een afspraak bij ons maakt, reserveren wij tijd voor u. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de afspraak te komen, dan verzoeken wij u zich tijdig (binnen 24 uur) af te melden.

Zijn wij niet aanwezig, dan kunt u zich afmelden door het achterlaten van een voicemail.

Als u door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid bent zich tijdig af te melden, bekijken wij in overleg met u of we de niet nagekomen afspraak in rekening brengen.

Neem dan contact op