Laat u behandelen in Roosendaal bij Tuerlings Fysiotherapie en Osteopathie

Hier vindt u meer informatie over onze overige diensten. Voor manuele therapie, kaakfysiotherapie en oedeemtherapie zie de pagina “Fysiotherapie”

Wij bieden de volgende behandelingen:

 • Podotherapie
 • Logopedie
 • Echografie
 • Shockwave therapie
 • Voeding en Gezondheid

Echografie

Hoe werkt echografie?

Bij echografie worden geluidsgolven door middel van een ultrageluidkop (‘transducer’) in het lichaam gestuurd. Voor een goede geleiding van de geluidsgolven wordt gel aangebracht tussen de transducer en de huid.

De geluidsgolven worden door de verschillende lichaamsweefsels deels geabsorbeerd en deels teruggekaatst. De teruggekaatste geluisgolven worden door het echografietoestel omgezet in beelden die u op een scherm ziet. Het beeld bestaat voornamelijk uit grijstinten, afhankelijk van de sterkte van de terugkaatsing.

Uw therapeut is speciaal opgeleid om het echografisch beeld te kunnen interpreteren. De beoordeling van het echografisch onderzoek vindt direct tijdens het consult plaats. Meestal kunt u op het scherm meekijken als de echo gemaakt wordt. Indien uw therapeut het nodig acht, verwijst hij of zij u door naar uw huisarts of specialist.

Een echo-onderzoek duurt tussen 5 en 20 minuten, afhankelijk van het te onderzoeken gebied.

Bij musculoskeletale echografie (MSU) worden specifiek klachten van  het houdings- en bewegingsapparaat onderzocht:

 • Spieren
 • Pezen
 • Kapsels
 • Banden
 • Gewrichten
 • Zenuwen
 • Botten

Shockwave therapie

Wat is shockwave therapie?

Shockwave therapie is een behandeltechniek waarbij patiënten worden blootgesteld aan krachtige ‘schokgolven’, die door middel van een behandelkop nauwkeurig gericht worden zodat ze op de gewenste locatie in het lichaam een mechanisch effect hebben.

De bekendste medische toepassing is het vergruizen van nierstenen met behulp van een shockwave.

Fysiotherapeuten passen de methode toe voor het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat, bijv. bij een tennisarm, verkalking in het schoudergewricht, chronische ontsteking van een achillespees en hielspoor.

Shockwaves versnellen het genezingsproces door de zelfhelende eigenschappen van het lichaam te activeren, ze stimuleren de stofwisseling en verbeteren de bloedcirculatie.

Heeft u één van deze klachten?

 • Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting
 • Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)
 • Pijn net onder de knieschijf
 • Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie)
 • Hielpijn (hielspoor), pijn onder de voet
 • Chronic Pelvic Pain Syndroom (CPPS)
 • Andere vormen van peesontstekingen

Dan kan shockwave therapie voor u misschien een oplossing bieden!

Triggerpoint therapie

Triggerpoints zijn punten in het lichaam waar de spieren zijn verhard of als strakke streng voelen. Zijn uw spieren overbelast? Bijvoorbeeld door een sportblessure of tennisarm? Heeft u last van rug-, nek- of schouderklachten? Dan kan Triggerpoint therapie u helpen.

De opgehoopte afvalstoffen die vaak de oorzaak zijn, worden weer in de circulatie van de bloedbaan gebracht. Daardoor voelen de spieren weer losser aan en u kunt weer makkelijker bewegen.

Sportrevalidatie

Bent u herstellende van een operatie of heeft u klachten aan het bewegingsapparaat?

Sport revalidatie kan dan een uitkomst bieden. Samen met u, stellen we een trainingsschema op, afhankelijk van uw mogelijkheden op dat moment.

Uit onderzoek is gebleken dat therapie in de behandelkamer in combinatie met oefentherapie snellere en betere resultaten geeft. Ook is de kans op het herhalen van de klacht kleiner.

Massage

Voor een massage kunt u ook bij ons terecht.

Een sportmassage voor of na het sporten óf een massage zomaar ter ontspanning.

Sportmassage kan preventief worden toegepast, als onderhoudsbeurt voor je spieren. Het is erop gericht de doorbloeding van de spieren te stimuleren.

Bij een sportmassage na het sporten worden afvalstoffen afgevoerd, waardoor een sneller herstel mogelijk is en er minder spierpijn optreedt.

Door dagelijkse activiteiten kunnen klachten ontstaan en daarom is sportmassage ook voor niet-sporters erg zinvol.

Medical Taping

De basis van de Medical Taping werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.

Spieren zijn niet alleen nodig voor beweging maar zijn daarnaast ook bepalend voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala aan klachten en aandoeningen geven.

Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie konden ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd.

Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren.

Logopedie

Als u op zoek bent naar een logopediste voor spraakles of het behandelen van een stoornis, zoals:

 • Stemstoornis
 • Gehoorstoornis
 • Eet- en drinkstoornis
 • Taalstoornis
 • Spraakstoornis

kunnen wij u ook helpen.

In onze praktijk is een logopediste werkzaam.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kijk op de website: www.logopedieverkade.nl

Podotherapie

Binnen de podotherapie worden klachten behandeld die voortkomen uit een afwijkend functioneren van de voeten of het looppatroon. Dit kunnen klachten zijn aan uw voeten, enkels, knieën, heupen of rug. Wij behandelen ook huid- en nagelaandoeningen en geven preventieve adviezen. U kunt hierbij onder andere denken aan het volgende:

 • Overbelastingklachten
 • Vermoeidheidsklachten
 • Standsafwijking van de tenen
 • Specifieke voetproblemen bij diabetes mellitus en reuma
 • Huidproblemen zoals overmatig eelt en likdoorns
 • Ingegroeide en misvormde nagels
 • Knie-, heup- en rugklachten
 • Specifieke klachten bij kinderen

Door goed te luisteren naar uw klachten, uw symptomen terdege te inventariseren en uw voeten en looppatroon uitgebreid te onderzoeken, worden uw problemen geanalyseerd en in kaart gebracht. Daarna stellen we een plan van aanpak op met de meest effectieve behandeling. Dit plan van aanpak wordt helemaal met u doorgesproken.

De kracht van podotherapie is, dat u als patiënt met bewegingsklachten, mobiel wordt gehouden zonder dat er gebruik wordt gemaakt van ziekenhuisopnames of operaties!

De podotherapeut werkt samen met uw specialist, huisarts, fysiotherapeut of pedicure.

Zie: www.podotherapieeenstapvooruit.nl

Voeding en gezondheid

Ieder mens wil graag gezond zijn. Wat hebben we daarvoor nodig?

In deze tijd van overvloed valt het niet mee om goede keuzes te maken als het om voeding gaat. Het aanbod is overweldigend en reclame zet ons vaak op het verkeerde been. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor onze gezondheid. De eerste tekenen hiervan worden vaak zichtbaar door uiterlijke klachten zoals allergieën, huidaandoeningen, overgewicht, enz.

Innerlijke belasting wordt meestal niet direct met voeding in verband gebracht maar kan de kwaliteit van leven aanzienlijk beïnvloeden. Vermoeidheid, stress, slaapproblemen, hoofdpijn, maag- en darmklachten komen meer voor dan nodig is.

Wij zijn opgeleid 3Care gezondheidscoach en bieden u het medisch verantwoord 3Care gezondheidsprogramma.
Hiermee zijn we specialist in het helpen en begeleiden van mensen op het gebied van:
• Voeding
• Leefstijl
• Gezondheid

Zie: www.3Care.eu

 

Het beste resultaat boekt u wanneer u het programma volgt in combinatie met voldoende beweging.

Uiteindelijk resulteert dit in een goede/betere lichamelijke, geestelijke en uiterlijke gezondheid!

EIS-scan

De Electro Interstitiële Scan is een computergestuurd onderzoek gebaseerd op een elektrische weerstandsmeting die gedaan wordt tussen zes lichaamspunten. Het is een niet invasieve en volkomen pijnloze meetmethode.

De meting duurt gemiddeld 3 minuten. U krijgt tijdens de meting 2 plakkers op uw voorhoofd. Uw handen en voeten worden op metalen platen gezet en de meting kan beginnen. Dankzij deze meting verkrijgen we dus snel betrouwbare informatie over uw gehele lichaam en het functioneren. Deze scan wordt wereldwijd toegepast door artsen en therapeuten.

Het is een onderzoek van het hele lichaam, met al haar facetten. Alle lichaamsfuncties worden snel en begrijpelijk weergegeven. De stress op diverse niveaus in het lichaam, zoals cardiovasculair, lymfatisch, visceraal (orgaan-gerelateerd), wervelkolom en andere gewrichten alsmede hersenfuncties worden helder weergegeven.

Bioresonantie-meting

Als u wel eens last heeft van vermoeidheid, spierpijn, huidklachten, haaruitval of allergieën, dan wilt u natuurlijk weten waardoor dit mogelijk komt. Vaak zijn er tekorten in het lichaam. Dankzij de bioresonantie-meting onderzoeken we de waardes, zoals vitamines en mineralen. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een tekort aan vitamine D, jodium of eiwitten (aminozuren). Wanneer u hiervan op de hoogte bent, kunt u er samen met onze specialisten iets aan doen. De juiste voeding kan al een wereld van verschil maken.